Medis–mano eldija

Skuodo muziejuje nuo  gegužės 29 d. veikia  Skuodo rajono ugdymo įstaigų technologijų mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų „Medis–mano eldija“, skirta Lietuvos 100-čiui paminėti, paroda

Tradicinis tautodailės renginys „Medis- mano eldija“ organizuojamas tautodailininkui Petrui Brazauskui medžio drožėjui, muziejaus bičiuliui, buvusiam UAB „Kuršastos“ darbuotojui (anksčiau vadinosi melioracijos valdyba), buvusiam Bartuvos progimnazijos medžio drožėjų būrelio vadovui atminti

Renginio metu bus fotografuojama ir medžiaga naudojama svetainėje.

Akimirkos iš parodos pristatymo 

 Technologijos mokytojų ir mokinių kūrybiniai darbai