Projektas „Laikas ir žmonės–Skuodo gimnazijos 100-čio atmintyje“

Lietuvos kraštotyros draugijos Skuodo skyrius įgyvendindamas projektą „Laikas ir žmonės–Skuodo gimnazijos 100-čio atmintyje“ rengia  leidinį-istorinę atmintį apie Skuodo gimnazijos veiklą 1918-1944 m.  buvusių gimnazistų prisiminimuose.

Skuodo gimnazija kartu su Lietuvos valstybe šiemet švenčia savo 100-čio gimtadienį. Visko pradžia – 1915 metai. Į Skuodą dirbti atvyko nepaprastai energingas kunigas Pranciškus Žadeikis. Lietuva įveikė savo galias rodantį vokiečių režimą, paskelbė 1918 metų Nepriklausomybės deklaraciją. Reikėjo tą idėją kokiu nors realiu darbu paremti. Skuodiškiai, vadovaujami kunigo Pr. Žadeikio nebeišrado nieko kito svarbesnio, kaip įkurti Skuode gimnaziją. Prisiminimai apie gimnazijos šimtmečio istoriją iš pirminių šaltinių, amžininkų prisiminimų, yra unikalus šių dienų pavyzdys, kad gimnazija gyva iš mūsų krašto kilusių žmonių atmintyje. Ištisą šimtmetį Skuodo gimnazija švietė, ugdė veiklius, drąsius, savarankiškus, pasiaukojančius Lietuvos piliečius. Iš gimnazijos ištakų išplaukę pirmųjų gimnazistų tokie šilti, jautrūs  prisiminimai, apie mokytojus, gimnazijos darbą liudija, kad iš Skuodo  gimnazijos visada sklido mokslo, meno, kultūros šviesa, pasiekusi tolimiausius planetos kampelius

Raimundo Šukio prisiminimai

Boriso Fogelmano atsiminimai

Juozo Vaitkaus atsiminimai