Tautodailininkės Vidos Ivanauskienės tapybos darbai

Po tautodailininkės Vidos Ivanauskienės mirties jos meninis palikimas atiteko Skuodo muziejui. Geranoriška V.Ivanauskienės vyro giminaitės Mirandolinos Glinskienės valia autorės darbai parvežti į muziejų, kurie papildys tautodailės rinkinį ir bus išsaugoti ateičiai. Dalis paveikslų įrėminti, kitiems reikalingas sutvarkymas. Šiuo metu išvežti 26 paveikslai įrėminti.