Tautodailininkė Adolfina karalienė

Adolfina Karalienė

1909-11-20–1993-08-07

Adolfina Karalienė tautodailininkė, tapytoja, mezgėja, poetė. Gimė Skuodo raj. Luknių kaime. Mokėsi Paluknės, Skuodo mokyklose. 1941 m. ištremta į Sibirą. Gyveno Skuode. Tapyti pradėjo 1975 m., pradžioje piešė pieštukais, akvarele, o vėliau aliejinė tapyba. Jos saviti darbai papildė primityvios krypties menininkų gretas. Jos darbai Skuodo rajone ir už jo ribų buvo noriai ir gausiai eksponuojami. Ji buvo pristatoma kaip tapytoja, kuri nežinojo kompozicijos dėsnių, tapybos niuansų, krypčių, tačiau noras tapyti buvo didelis. Palengva dirbo vakarais, rytais, pagaudama laisvą minutėlę. Autorė retai buvojo gamtoje, dauguma jos darbų gimė kambaryje, įkvėpti vidinės būsenos, laiko tėkmės, vaikystės prisiminimų šviesos, nuotaikos. Jos paveikslai atlikti pačiomis kukliausiomis techninėmis ir meninėmis priemonėmis, alsuoja gyvybe, gyvenimu. Dalyvavo parodose Skuode, Telšiuose, Klaipėdoje, Mogiliove. Visose parodose kartu su paveikslais buvo eksponuojami ir jos rankdarbiai.

Nemažai jos darbų saugoma Skuodo muziejuje. Šiemet jie naujai įrėminti, sutvarkyti ir prikelti naujam tapybos kolekcijos gyvenimui.

Tautodailininkės Adolfinos Karalienės tapybos paveikslų paroda eksponuojama Skuodo globos namuose