Fotografijų paroda „Jei ne auksinės vasaros…“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti

9 birželio, 2021 | Posted by admin in Naujienos

Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. 

Šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę lietuviai.

         1941 – vasarą prasidėjo beveik pusantro dešimtmečio trukęs Lietuvos gyventojų naikinimas ir trėmimas, virtęs tautos tragedija, kurios mastų mes dar iki šiol nesame iki galo įsisąmoninę.

         Kai ankstyvą 1941 – ųjų birželio 14 – osios rytą į žmonių duris ėmė belstis NKVD pareigūnai, atėję vežti ,,liaudies priešų“ į Sibirą, daug kam atrodė, kad atėjo pasaulio pabaiga. Tačiau retas tuomet galėjo įsivaizduoti, jog ši pasaulio pabaiga truks iki pat 1952 -ų jų ir tik tada iš Lietuvos į Sibirą pajudės ešelonai su paskutine tremtinių banga.

          Įvairiose Sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kt. sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino šaltos aplinkos sąlygos, jiems patiems teko statytis būstus. Ypač sunki padėtis buvo ištremtųjų į negyvenamas salas Lenos žiotyse, prie Laptevų jūros. Čia tremtiniai turėjo kone plikomis rankomis statydintis jurtas, žemine, barakus.

 

 

Švenčiam Naujus metus. Iš kairės Ročiai ir Konteniai (vyras laiko sūnų Adomą).

 

Dubovka Karaganda.
1955 VII 24.

 

 

Dubovka Karaganda. 1955-07-24

1955 m. rugsėjo 8 d. Dubovka.

 

Po savo barako langu. 1955-09-25.

Dubovka 1955-XI.

 

Irkutskas, Buchanskij raj., 1950 m. Darbas plytinėje. Razmienė Monika.

1954-12-24 – 1955-01-24 būrelis lietuvių iš įvairių Lietuvos kampelių su kuriais šventė Kūčias ir Kalėdas.

Giminė Sibiro padangėj. 1957-07-15

 

 

Tremtis. Fotografas A.Čepys.

 

Krasnojarsko kraštas. Bikavelio gyvenvietė. Iš kairės Leonas Jazbutis, Narmontai (sesuo su broliu).

S.Pudžmys.
Krasnojarsko kraštas, Bikanvelis.

Stovi Stanislovas Pudžmys, prie jo Stasė Pudžmienė. Bikanvelis, Krasnojarsko kraštas, apie 1953 m.

Vieno pavasario vėjuoto sekmadienio pavakaryje nusifotografavo šios: Beržanskytė, Čenytė Ber., Sadauskaitė J. Matyti Selenajos kontora. 1953-04-15.

 

Sibire vieną gražų sekmadienį padarėme prisiminimą. 1. Pocaitė B., 2. Druskinytė J., 3. Sadauskaitė J., 4. Beržanskytė St., 5. Narkutė, 6. Beržanskytė. Sibiro prisiminimas prie Berusos kranto, prie gražaus kalnelio. Selenaja. 1950-05-08.

 

Būryje tremtinių Jadvyga Sadauskaitė . Fotografas Čepys Algirdas.

Jemeljanovo r. Krasnojarsko kraštas. Darbo vieta.

Iš kairės: pirma Simaitytė-Jautakienė, trečia Simaitytė, ketvirta Grušienė. Apie 1952 – 1956 m. Krasnojarsko kraštas Bukovelis.

Lietuvių poilsis sekmadienį. Krasnojarsko kraštas Jemeljanovo rajonas.

Dvi tremtinės draugės Kazė Karečkaitė ir Onutė Garbaliauskaitė skalbiasi. Svetiha miestelis, Biriuso upė. 1954 m.

Karagandos lageris.

Velykų rytas. 1953 m.

 

Darbas tarybiniame ūkyje. Eugenija Lenkauskaitė (ketvirta iš dešinės).

 

Simučių šeima grįžta į Lietuvą (palydėtuvės).

Tremtyje, į antrą pusę Beruso padarytas prisiminimas. 1953 m.

 

Mergaitės laidotuvės. Apie 1953 m. Bikavelis, Krasnojarsko kraštas.

Vieno kambario gyventojai. Usoljė-Sibirskoe Žilgorodok.

Gyvenamas namas Sibire. 1956 m.

Per Sekmines turėjome iškylą.
Kiudulaitė J., Šlaustaitė L., Beržanskytė A., Skerstonaitė A., Beržanskytė L., Gadeikytė G., Narkevičius J., Petkevičius Z., Simavičius V., Šilinas. 1953 m.

 

Nuotraukoje matosi kalnas prie kurio gyvenome ir upė Birusa. Irkutsko sr.

1. Išleistuvės į Lietuvą. 1961 m. Kuprių šeimos išleistuvės į Lietuvą. Sibire pasiliko Kuprių dukra Emilija Jakutienė su šeima iki 1962 m.

 

2. Liudvikos Gurauskienės laidotuvės. Apie 1956 m

Antanas Kuprys miško darbuose.

Miško darbuose. Antanas Kuprys ir Pranas Šličius.

Prie paminklo „Pamiat 13-at borcov“, Sibire, Krasnojarsko krašte. Pirma iš kairės sėdi Emilija Jakutienė, antra Liudvika Gurauskienė. Stovi pirmas iš kairės Petras Jakutis.

Jakučių, Kuprių ir kitos šeimos Sibiro tremtyje.

Emilija ir Petras Jakučiai su sūneliu Petru.

Tremtinys Antanas Kuprys.

Tremtinių Emilijos ir Petro Jakučių vestuvės. 1954 m.

Tremtiniai brolis ir sesuo Ignas ir Onutė Arlauskai.

Tremtiniai. Iš kairės Vladislovas Kuprys, Adolfina Kuprienė, Petras Jakutis, Emilija Jakutienė, Petras Jakutis, Akvelina Kuprienė, Antanas Kuprys, Jurgis Jakutis. Krasnojarsko kraštas, Jemeljanovo rajonas, apie 1956 m.

Emilija Ir Petras Jakučiai su sūneliu Petru. Apie 1956 m. Krasnojarsko kraštas, Jemeljanovo rajonas.

Tupi Marytė Kuprytė, šalia ant triratuko Petras Jakutis, iš dešinės Vladislovas Kuprys, Adolfina Kuprienė, siuvėjas, Emilija Jakutienė, Petras Jakutis.

Liudvikos Gurauskienės laidotuvės. Sibiras, Krasnojarsko kraštas, Jemeljanovo rajonas.

Tremtiniai. Iš dešinės Adolfas Rima, Emilija Jazbutytė (buvusi Skuodo gimnazijos matematikos mokytoja), Pranas Pušinskas (muzikantas iš Mosėdžio), Stasė Urnikaitė, Sigis Vecrumba (iš Latvijos), Zita Lukošiūtė (Lenkimai), Jurgis Jakutis, Emilija Jakutienė (Kuprytė), Antanas Kuprys, ?, Justinas Kundrotas, Marytė Kuprytė, Pranas Girdžiūnas (Lenkimai), Birutė Piragienė, Piragis. Metai neaiškūs, Ištrėmė 1949 m. Krasnojarsko kraštas, Jemeljanovo rajonas.

Siuvėjas ir vaikai. Jurgis Šimkus ir Petras Jakutis. Apie 1959 m.

Onos Arlauskaitės (Girdžiūnienės) gyvenamasis barakas. Ona sėdi pirma iš dešinės.

Adolfas Rima, Marytė Rimienė, Petras Jakutis, Emilija Jakutienė

Tremtiniai prie paminklo „Pamiat 13-at Borcov“. Krasnojarsko kraštas, Jemeljanovo rajonas.

Lietuviai Sibire. Sėdi iš kairės Ponia ir Liudvika Gurauskienė, stovi iš kairės Jurgis Jakutis, Emilija Jakutienė, Petras Jakutis. Krasnojarsko kraštas, Jemeljanovo rajonas.

Išlydi išvykstančius namo. Krasnojarsko kraštas Jemeljanovo rajonas.

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.