Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250

13 liepos, 2021 | Posted by admin in NAUJIENOS

JURGIUI AMBRAZIEJUI PABRĖŽAI – 250

         2021 metų sausio 15 dieną sukako 250 metų, kai gimė vienas
iškiliausių XIX a. švietėjų Jurgis Ambraziejus Pabrėža –
pranciškonas, kunigas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, liaudies
gydytojas.
         Tėvas Jurgis Ambraziejus Pabrėža gimė 1771 m. sausio 15 d.
Večiuose, Skuodo raj. – mirė 1849 m. spalio 30 d. Kretingoje, čia ir
palaidotas. Mokyklą baigė Kretingoje, 1791 – 1794 m. studijavo Vilniaus
universitete, kur mokėsi istorijos, medicinos, botanikos, chemijos,
teisės ir teologijos dalykų. Buvos įsitraukęs į Tado Kosčiuškos
sukilimą. 1796 m. įšventintas į kunigus. 1816 m. įstojo į Kretingos
pranciškonų vienuolyną ir gavo Ambraziejaus vardą.
Kunigavo Žemaitijos parapijose: Šiluvoje, Raudėnuose, Tveruose,
Kretingoje, Kartenoje, Plungėje. Daug keliavo – rinko istorinę,
etnografinę medžiagą, botanikos eksponatus. Visoje Žemaitijoje buvo
pagarsėjęs kaip puikus pamokslininkas.
         Jurgio Ambraziejaus darbštumas stebino ne tik amžininkus, bet ir
dabartinius jo palikimo tyrinėtojus. Dėl įvairių aplinkybių bei lėšų
stokos, jam gyvam esant nė vienas rankraštis nebuvo atspausdintas.
Savo kalbas ruošdavo atsakingai, remdavosi Biblijos tekstais, mintis
pagrįsdavo istoriniais, etnografiniais faktais. Bendradarbiavo su
Simonu Daukantu ir Motiejumi Valančiumi. Yra likęs negausus
literatūrinių veikalų palikimas. Ypač liaudies buvo pamėgti jo
eilėraščiai.

          Lietuvos Seimas 2021- uosius metus paskelbė

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.