Darbo užmokestis

Skuodo muziejaus darbuotojų atlyginimas

 

 

Eil.

Nr.

Pareigybės Atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas

2019 m.

Atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas

2020 m.

 

Atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas

2021 m.

Atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas

2022 m.

1. Direktorius 7,74  8,1 8,34 8,7
2. Vyr. fondų saugotojas 5,93  6,5 6,74 7,07
3. Muziejininkas-istorikas 5,55 6,1 6,34 6,66
4. Ūkvedys 3,6 4,1 4,5 5,0
5. Valytojas MMA MMA MMA MMA
6. Kūrikas MMA MMA MMA MMA

 

įsakymas dėl koeficiento

Darbo užmokesčio lentelė už 2021 m.

 

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2021 m darbo užmokestis
Direktorė 1 1697,61
Vyr. fondų saugotoja 1 1312,28
Muziejininkė istorikė 1 1234,40
Ūkvedys 1 876,15
Valytoja 1 642
Kūrikai 2 963