Vadovas

Direktorė Aldona Ozolienė

Aldona Ozolienė gimė 1952 m. rugpjūčio 27 d. Gerduvėnų kaime, Klaipėdos rajone. 1970 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą. 1970–1975 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo biologijos ir chemijos mokytojo specialybę.

Skuodo muziejuje pradėjo dirbti 1991 m. vyriausia fondų saugotoja. Nuo 2002 m. dirba Skuodo muziejaus direktore.