Kiti reglamentai bei taisyklės

SKUODO MUZIEJAUS 2023 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

SKUODO MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 2024

 

SKUODO MUZIEJAUS BILIETŲ PARDAVIMO LANKYTOJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

Skuodo muziejaus fonduose saugomų eksponatų, istorinės - kraštotyrinės medžiagos naudojimo taisyklės

Skuodo muziejaus fonduose saugomų eksponatų, istorinės – kraštotyrinės medžiagos naudojimosi taisyklės

Skuodo muziejaus eksponatų inventorinimo tvarka

Skuodo muziejaus eksponatų inventorinimo tvarka

Skuodo muziejaus Vidaus kontrolės įgyvendinimo aprašas

Skuodo muziejaus vidaus kontrolės politika

Vidaus kontrolės politika

Skuodo muziejaus finansų kontrolės taisyklės

Finansų kontrolės taisyklės