Pirkimų planas 2020 metais

Eil.Nr. Pirkimo objekto pavadinimas BVPŽ kodas Planavimo vertė, Eur su PVM Pirkimo procedūros tipas Pirkimo objekto rūšis Planuojama apimtis, kiekis Mato vnt. Planuojama pirkimo pradžia
1. Telefono ryšys. internetas 64210000 850,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
2. Elektros energija 09310000 1000,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
3. Gėlės 03121200 200,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
4. Kuras automobiliui 09100000 200,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
5. Laikraščių prenumerata 22000000 50,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
6. Maistas,kava ir kiti susiję produtai 15000000 350,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. Iketrvirtis
7. Gesintuvų patikra 75000000 60,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
8. Medžio granulės 03000000 3200,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
9. Pašto ženklai, korespondencija 22400000 20,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
10. Kompiuterių dalys, priedai ir reikmenys (kompiuterių remontui) 30237000 300,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
11. Biuro reikmenys (rašikliai, diskai, segtuvai ir kt.) 30100000 100,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
12. Kompiuterių priežiūra ir aptarnavimas 30237000 200,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
13. Spausdintuvų, kopijavimo aparato dažai 30000000 200,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
14. Suvenyrai 55900000 200,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
15. Rašomasis, kopijavimo popierius 22800000 100,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
16. Dokumentų dėklai, dėžės dokumentams saugoti ir kiti panašūs reikmenys 30199500 80,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
17. Kanceliarinės prekės (edukaciniai užsiėmimai, eksponavimas, saugojimas, parodų ruošimas) 30000000 300,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
18. Tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai 22990000 150,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
19. Padėkų ir paveikslų rėmeliai 39298000 50,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
20. Komunalinės paslaugos (šiukšlių išvežimas) 90511000-2 130,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
21. Įvairios ūkinės prekės (valymo priemonės) 44000000 150,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
22. Plakatų, kvietimų, brošiūrų, leidinių spausdinimas 79810000 1000,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
23. Foto prekės, fotografijų gamyba 79962000 50,00 neskelbiama

spaudoje

prekė,

paslauga

pagal poreikį vnt. I ketvirtis
24. Darbo pirštinės ir įrankiai 18100000 80,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
25. Internetinės svetainės ir informacinių terminalų priežiūra 724200000 200,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
26. Nario mokesčio mokėjimas 91300000-7 160,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. IV ketvirtis
27. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 80500000 200,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
28. Komandiruotės 80570000 200,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
29. Benzinas žoliapjovei 60000000 50,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. II ketvirtis
30. Elektros prekės 31000000 100,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
31. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra 98300000-6 450,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
32. Įvairios dėžutės, aplankai, vokai eksponatų tvarkymui, saugojimui 22900000 100,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
33. Informaciniai stendai, plakatai 35261000-1 500,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. III ketvirtis
34. Skuodo muziejaus edukacinės programos „Juodosios keramikos gamybos ir grožio paslaptys“ 80000000-4 100,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
35. Eksponatų pirkimas 45454100-5 300,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
36. Eksponatų restauravimas 92521210-4 500,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
37. Meninės paslaugos 92312000 500,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
38. Maitinimo, viešbučio paslaugos 55000000 200,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
39. Stelažai eksponatams fondų saugyklose 44421700-4 1500,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. II ketvirtis
40. Parodų rengimui reikalingos priemonės 37800000 300,00 neskelbiama spaudoje prekės pagal poreikį vnt. I ketvirtis
41. Leidiniai, knygos 22100000-1 100,00 neskelbiama spaudoje prekė pagal poreikį vnt. I ketvirtis
42. Nekrologas, užuojauta 79342200-5 100,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
43. Medžių genėjimas 77340000-5 400,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis
44. Šaltas vanduo ir kanalizacija 90000000-7 200,00 neskelbiama spaudoje paslauga pagal poreikį vnt. I ketvirtis