Biudžeto suvestinė

Forma+Nr.1(S30.002).xlsx

Forma+Nr.2(S30.001).xlsx

Forma+Nr.2(S30.002).xlsx

Forma+Nr.3.xlsx

Aiškinamasis+raštas+(muziejus).docx

 

File

 

biudžeto vykdymo ataskaita

File

2022 m. trečio ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys

File

2022 m. antro ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

File

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

File

FileFile (2)2020 m. pirmo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas;

File

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

File (2)

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006 File0007 File0007 File0008 File0009 File0010 File0011 File0012 File0013 File0014 File0015 File0016

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006 File0007 File0008 File0009 File0010 File0011 File0012 File0014 File0015 File0016

2018-metų-antro-ketvirčio-biudžeto-vykdymo-ataskaitų-rinkinio-aiškinamasis-raštas

2018-metų-antro-ketvirčio-biudžeto-vykdymo-ataskaitų-rinkinio-aiškinamasis-raštas

Biudžeto-išlaidų-sąmatos-vykdymo-2018-m.-birželio-30-d.-ataskaita Biudžeto-išlaidų-sąmatos-vykdymo-2018-m.-birželio-30-d.-ketvirtinė-ataskaita

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006 File0007 File0008 File0009 File0010 File0011 File0012 File0013 File0014 File0015 File0016

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006 File0007 File0008 File0009 File0010 File0011 File0012 File0013 File0014 File0015.

File0001 File0002 File0004 File0005 File0006 File0007 File0008 File0009 File0003 File0010 File0011 File0012 File0013 File0014 File0015 File0016 File0017 File0018 File0019 File0020

File

File (2)

File

File (2)

File