Dailininkų plenero „Ant Rubežiaus“, vykusio Violetos ir Liudo Staponų sodyboje „Gervių gūžta“, menininkų sukurtų darbų paroda     veikia Skuodo muziejuje iki rugsėjo mėn.20 d. Parodoje savo kūrybos darbus eksponuoja  dailininkai Vytautas Poška, Arvydas Kašauskas, Arvydas Gaižauskas, Giedrius Jonaitis, Raitis Vulfs, Vilma Vasiliauskaitė, Rebeka Bruder, Ugnė Žilytė

Skuodo muziejuje rugpjūčio 30 d. 14 val. dailininkų plenero „Ant rubežiaus“, vykusio  Violetos ir Liudo Staponų sodyboje „Gervių gūžta“, metu menininkų sukurtų darbų parodos pristatymas

Rugpjūčio 23 d. 10 val. muziejuje pristatoma ekspozicija, skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai paminėti.  Vyks istorinis pokalbis tremties tematika.  

Skuodo muziejuje  rugpjūčio 12 d. 15 val. pristatoma tautodailininkės audėjos Bronės Steponavičienės jubiliejinė audinių paroda Akimirkos iš parodos pristatymo

Muziejuje veikia  profesionalios menininkės-tapytojos, keramikės iš Klaipėdos, kraštietės Sandros Domarkaitės-Bradauskienės tapybos darbų paroda „Atoveiksmis“

Išleistas leidinys „Skuodo krašto mažoji architektūra: mediniai, metaliniai bei akmeniniai kryžiai“ „Kryždirbystė yra vienas unikaliausių lietuvių liaudies meno ir kultūros reiškinių. Materiali išraiška yra medinis paminklas, kurį sudaro vieningas architektūrinės dalies, skulptūrų, kalvio nukalto geležinio kryžiaus, kartais net tapytų paveikslų kompleksas. Sakralinio turinio medžio paminklas yra specifinis lietuvių kultūrinės, meninės ir dvasinės raiškos būdas, reiškiantis …
Read more

Fotografijų ,,Skuodo kraštas laiko ženkluose“ paroda veikia muziejuje nuo  birželio 2 d. Skuodo muziejuje sukauptas didelis senųjų fotografijų fondas, menančių XIX – XX a. Skuodo žemės gyventojų verslus, amatus, darbo įrankius ir jų kaitą, pereinant nuo darbo rankomis prie darbo mašinomis.. Tos istorinės fotografijos mūsų gyvenimo kaitos liudininkai kelionėje laiku. Iš mažytės fotografijos vaizdas perkeltas …
Read more

Akimirkos iš parodos pristatymo Skuodo muziejuje gegužės 27 d. 15 val. pristatoma dailininkės Renatos Jankauskienė jubiliejinė juodosios keramikos paroda

„Lietuvos muziejų kelias“ rengiamas kasmet nuo 2012 metų visuose Lietuvos regionuose. 2016 metų tema–„Dvarų kultūros atspindžiai“. Skuodo muziejus maloniai kviečia gegužės 20 d. į edukacinę dieną „Kultūrinė ir istorinė atmintis senojoje dvarvietėje“, aplankant nemokamai muziejaus nuolatines ekspozicijas ir parodas. Gegužės 27 d. 15 val. organizuojama istorinės  ir kultūrinės atminties valanda, kurios metu vyks  istorinis pašnekesys …
Read more

Akimirkos iš tautodailės renginio   Medžio drožinių paroda–konkursas „Tautodailininko Petro Brazausko pėdomis „Medis–mano eldija  LAUREATAI 1 vieta Karolis Šakalys, Mosėdžio gimnazija  8a klasė 2 vieta Neda Stončiūtė – Šačių pagrindinė mokykla 8 klasės mokinė 3 vieta Aleksandrijos pagrindinės mokyklos mokiniai Paskatinimo prizai: Klaudijus Domarkas ir Kristupas Latakas –Barstyčių pagrindinė mokyklos mokiniai Kazimieras Valančiauskas ir Dainius …
Read more