Nustatyti laimėtojai 2021 metais

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį 2021 m.
Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra
sutarties vertė
eurais (su PVM)
Priežastys, dėl kurių
pasirinktas šis laimėtojas
Jei žinoma, nurodyti
pirkimo sutarties
įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas
ketina pasitelkti
trečiuosius asmenis,
kaip subrangovus
(% arba Eur)
Telefonijos ir interneto paslaugos Telia Lietuva, AB -13,44

18,48

mažiausia kaina
Vandentiekis ir kanalizacija UAB „Skuodo vandenys“ -6,74

4,35

mažiausia kaina
Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra UAB „Skuodo šiluma“ 35,91

35,91

mažiausia kaina
Priešgaisrinės signalizacijos priežiūra ir techninis aptarnavimas UAB „GRIFS AG“ 10,44

32,35

mažiausia kaina
Elektros energija AB „Energijos skirstymo operatorius 77,97

104,42

mažiausia kaina
Medienos granulės UAB „Skuodo anglis“ 1111,69 mažiausia kaina
Komunalinių atliekų tvarkymas Skuodo rajono savivaldybės administracija 120,00 mažiausia

GRIFS AG“