Korupcijos prevencija

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:
1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL
2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

  • Skuodo muziejaus korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa
  • Skuodo muziejaus korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programos įgyvendinimo priemonių planas
  • Asmuo, paskirtas už korupcijos prevenciją Skuodo muziejuje – vyr. fondų saugotoja Nijolė Radvilienė, tel. 8 687 57 142, el. p. nijole.radviliene@gmail.com
  • Untitled
  • Skuodo muziejaus korupcijos 2019-2022 metų programa
  • Skuodo muziejaus korupcijos prevencijos 2019-2022 metų programos įgyvendinimo priemonių planas
  • 2019-2022