Pažintinė veikla

Muziejuje svarbią vietą užima istorinės medžiagos kaupimas apie Skuodo krašto istoriją, kraštotyrą,  etnokultūrą. Renkama faktologinė medžiaga apie Skuodo krašto įvykius, žymius žmones, etnines grupes, visuomenines organizacijas,   paminklus ir kt. Kaupiama  medžiaga apie tremtinius, partizaninį judėjimą Skuodo krašte. Muziejuje sukauptas kraštotyros darbų fondas. Renkama medžiaga apie seniūnijose vykstančius renginius ir kitus įvykius, apie kaimus,  kita etnokultūros medžiaga.  Ji surinkta ir sutvarkyta, ja gali naudotis muziejaus lankytojai, rajono moksleiviai, mokytojai, universitetų studentai  rašydami projektinius, kursinius ir diplominius darbus, ir kiti, besidomintys Skuodo krašto istorija. Muziejuje skiriamas nemažas dėmesys archyviniams fondams, jų formavimui ir  saugojimui.