Vizija, misija

Vizija: Muziejus svarbiausias rajono kultūrinio turizmo, krašto istoriją atskleidžiantis objektas.

Misija: Skuodo muziejus – visuomenei tarnaujanti ir jos istorijos raidą atspindinti kultūros įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, eksponuoti bei populiarinti materialines, dvasines kultūros, istorijos vertybes bei gamtos objektus, reprezentuoti kuršių ir vakarų žemaičių kultūrą.