Petras Brazauskas gimė 1929 m. Radviliškio raj. Mikailiškių kaime. Mirė 2003 m. lapkričio 15 d., palaidotas Skuodo  miesto kapinėse Pagal specialybę žemėtvarkininkas, melioratorius, meno pasaulyje – tautodailininkas, medžio drožėjas. Mokslus Petras pradėjo savo gimtajame kaime. Čia baigė pradinę mokyklą. Vėliau septynis skyrius Grinkiškyje, dar vėliau Radviliškio darbininkų ir jaunimo vidurinę mokyklą, po karo – žemėtvarkininkų kursus. …
Read more

Su Šv

Leidinys parengtas įgyvendinant Lietuvos kraštotyros draugijos Skuodo skyriaus projektą „Laikas ir žmonės–Skuodo gimnazijos 100-čio atmintyje“. Leidinio sudarytojas – Skuodo muziejus. Skuodo gimnazija kartu su Lietuvos valstybe šiemet lapkričio 7 dieną švenčia savo 100-ąjį gimtadienį. Skuodo gimnazija buvo įkurta buvusiame didikų Sapiegų dvaro rūmuose. Leidinyje pateikiami prisiminimai apie gimnazijos šimtmečio istoriją iš pirminių šaltinių, amžininkų prisiminimų. Iš gimnazijos …
Read more

Adolfina Karalienė 1909-11-20–1993-08-07 Adolfina Karalienė tautodailininkė, tapytoja, mezgėja, poetė. Gimė Skuodo raj. Luknių kaime. Mokėsi Paluknės, Skuodo mokyklose. 1941 m. ištremta į Sibirą. Gyveno Skuode. Tapyti pradėjo 1975 m., pradžioje piešė pieštukais, akvarele, o vėliau aliejinė tapyba. Jos saviti darbai papildė primityvios krypties menininkų gretas. Jos darbai Skuodo rajone ir už jo ribų buvo noriai …
Read more

Po tautodailininkės Vidos Ivanauskienės mirties jos meninis palikimas atiteko Skuodo muziejui. Geranoriška V.Ivanauskienės vyro giminaitės Mirandolinos Glinskienės valia autorės darbai parvežti į muziejų, kurie papildys tautodailės rinkinį ir bus išsaugoti ateičiai. Dalis paveikslų įrėminti, kitiems reikalingas sutvarkymas. Šiuo metu išvežti 26 paveikslai įrėminti.

Skuodo muziejaus administracija laikinai persikėlė dirbti į UAB „Mūsų žodis“ redakcijos pastatą

  GIMNAZIJOS ISTORIJA   Iki Pirmojo pasaulinio karo Skuode veikė keturklasė rusų mokykla, oficialiai vadinama ,,Aukštesnė pradedamoji mokykla“, kuri, karui prasidėjus, nustojo veikusi. Karui einant prie pabaigos, Skuodo kunigas, dekanas Pranciškus Žadeikis pradėjo galvoti apie pirmosios aukštesniosios mokyklos įsteigimą Skuode. Pirmasis pasitarimas dėl gimnazijos įkūrimo įvyko 1918 m. gegužės 25-ąją. Tą dieną Pr. Žadeikis į …
Read more

Lietuvos kraštotyros draugijos Skuodo skyrius įgyvendindamas projektą „Laikas ir žmonės–Skuodo gimnazijos 100-čio atmintyje“ rengia  leidinį-istorinę atmintį apie Skuodo gimnazijos veiklą 1918-1944 m.  buvusių gimnazistų prisiminimuose. Skuodo gimnazija kartu su Lietuvos valstybe šiemet švenčia savo 100-čio gimtadienį. Visko pradžia – 1915 metai. Į Skuodą dirbti atvyko nepaprastai energingas kunigas Pranciškus Žadeikis. Lietuva įveikė savo galias rodantį …
Read more

Skuodo muziejus nuo 2018 m. liepos 2 d. užsidaro pastato remontui ir lankytojų nepriims. Skuodo miesto istorinė ekspozicija iškeliama į Skuodo kultūros centrą, kuriame ją galima aplankyti.

Skuodo muziejuje nuo  gegužės 29 d. veikia  Skuodo rajono ugdymo įstaigų technologijų mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų „Medis–mano eldija“, skirta Lietuvos 100-čiui paminėti, paroda Tradicinis tautodailės renginys „Medis- mano eldija“ organizuojamas tautodailininkui Petrui Brazauskui medžio drožėjui, muziejaus bičiuliui, buvusiam UAB „Kuršastos“ darbuotojui (anksčiau vadinosi melioracijos valdyba), buvusiam Bartuvos progimnazijos medžio drožėjų būrelio vadovui atminti Renginio metu …
Read more