Nustatyti laimėtojai 2019 metais

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį 2019 m.
Pirkimo objektas (pavadinimas) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Numatoma bendra
sutarties vertė
eurais (su PVM)
Priežastys, dėl kurių
pasirinktas šis laimėtojas
Jei žinoma, nurodyti
pirkimo sutarties
įsipareigojimų dalį,
kuriai laimėtojas
ketina pasitelkti
trečiuosius asmenis,
kaip subrangovus
(% arba Eur)
Elektros energija AB „ESO“ 178,31 mažiausia kaina
Komunalinės paslaugos UAB „Mūsų žodis“ 145,20 mažiausia kaina
Skelbimas UAB „Mūsų žodis“ 7,50 mažiausia kaina
Interneto, telefono paslaugos Telia, Lietuva, AB 57,69 mažiausia kaina
Užuojauta UAB „Mūsų žodis“ 7,50 mažiausia kaina
Komunalinės paslaugos UAB „Mūsų žodis“ 145,20 mažiausia kaina
Elektros energija AB „ESO“ 224,67 mažiausia kaina
Kuras automobiliui UAB „Viada LT“ 11,21 mažiausia kaina
Telefono ryšys, interneto paslaugos Telia, Lietuva, AB 58,06 mažiausia kaina
Už komunalinių atliekų tvarkymą Skuodo rajono savivaldybės administracija 42,50 mažiausia kaina
Komunalinės paslaugos UAB „Mūsų žodis“ 145,20 mažiausia kaina
Laikraščio prenumerata UAB „Mūsų žodis“ 20,25 mažiausia kaina
Už informaciją internetiniame puslapyje MB „Sidita“ 14,48 mažiausia kaina
Elektros energija AB „ESO“ 267,47 mažiausia kaina
Gėlės Vilijos Anužienės individuali veikla 65,00 mažiausia kaina