Rinkiniai

  • Istorijos – stiklo negatyvai, fotografijos, dokumentai, knygos, raštija, įvairūs daiktai ir kt.;
  • Etnografijos – etnografiniai eksponatai (liaudies audiniai ir drabužiai, darbo įrankiai, namų apyvokos daiktai, baldai);
  • Numizmatikos – monetos, popieriniai pinigai, medaliai, faleristika (ordinai, apdovanojimo medaliai ir ženklai), filofaleristika (ženkleliai), plombos ir kt.;
  • Archeologijos –radiniai iš Apuolės, Mikytų piliakalnio, Luknės senkapio ir kitų vietovių;
  • Architektūros;
  • Tautodailės – įvairūs tekstilės darbai, tapybos, medžio drožiniai ir kt.;
  • Gamtos rinkiniai – fotografijos, planai ir kt.

Muziejuje yra kaupiamos Skuodo krašto istoriją bei kultūrą atspindinčios muziejinės vertybės.

 

Archeologiniai radiniai iš Apuolės piliakalnio kapinyno

(2001 m. tyrimai, vad. Z. Baubonis)

    Apuolės kapinynas tyrėjų dėmesio sulaukė XX a. pirmojoje pusėje. Pirmuosius kasinėjimus Šarkės kaimo laukuose 1928–1929 metais atliko E. Volteris, kurių metu surasta griautinių palaidojimų karstuose. 1931 m. kapinyną itin metodiškai tyrė švedų archeologas B. Nermanas. Pastarųjų tyrimų metu aptikta degintinių ir griautinių palaidojimų. Kapinynas žvalgytas 1948, 1966, 1974, 1981 ir 1987 metais Lietuvos istorijos instituto, Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos specialistų; 2001 m. Apuolės kapinyną tyrė archeologas Z. Baubonis; 2009 metais niokotas lobių ieškotojų.

Kapinynas datuojamas II–V a.; IX–XIII/XIV a.

Nuotr. M. Gailiūtė-Kluodė

 

     

Archeologiniai eksponatai iš Gintalaičių kapinyno

   Gintalaičių kapinynas – vienas naujausių archeologinių objektų, aptiktų Skuodo rajone. Kapinynas surastas 2016 metais, tų pačių metų gruodžio 13 d. įregistruotas nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, suteikta teisinė apsauga. Kapinyno teritorija apardyta ilgalaikių arimų, melioracijos bei kitų žemės judinimo darbų metu; apardyti degintiniai ir griautiniai kapai su įkapėmis ar be jų. Objektas preliminariai datuojamas VIII–XIII a. Kapinyną surado archeologė Medeina Gailiūtė-Kluodė. Iki tol duomenų apie šį laidojimo objektą nebuvo.

2018 metų pavasarį M. Gailiūtė-Kluodė lokalizavo preliminarią Gintalaičių kapinyno gyvenvietės teritoriją. Radiniai iš Gintalaičių kapinyno ir jam skiriamos gyvenvietės perduoti saugoti Skuodo muziejui.

Nuotr. M. Gailiūtė-Kluodė

 

Senojo Skuodo miesto fotografijos