Rinkiniai

  • Istorijos – stiklo negatyvai, fotografijos, dokumentai, knygos, raštija, įvairūs daiktai ir kt.;
  • Etnografijos – etnografiniai eksponatai (liaudies audiniai ir drabužiai, darbo įrankiai, namų apyvokos daiktai, baldai);
  • Numizmatikos – monetos, popieriniai pinigai, medaliai, faleristika (ordinai, apdovanojimo medaliai ir ženklai), filofaleristika (ženkleliai), plombos ir kt.;
  • Archeologijos –radiniai iš Apuolės, Mikytų piliakalnio, Luknės senkapio ir kitų vietovių;
  • Architektūros;
  • Tautodailės – įvairūs tekstilės darbai, tapybos, medžio drožiniai ir kt.;
  • Gamtos rinkiniai – fotografijos, planai ir kt.

Muziejuje yra kaupiamos Skuodo krašto istoriją bei kultūrą atspindinčios muziejinės vertybės.

Archeologiniai eksponatai iš Apuolės piliakalnio kapinyno

Senojo Skuodo miesto fotografijos