Vykdomi pirkimai 2019 metais

Pirkimo objektas (pavadinimas) Pirkimo objekto tipas
(prekės, paslaugos ar darbai)
Pirkimo būdas Priežastys,dėl kurių
pasirinktas nurodytas
pirkimo būdas (nurodomas
Taisyklių punktas)
Elektros energija prekė neskelbiama apklausa 16.3
Komunalinės paslaugos paslauga neskelbiama apklausa 16.3
Skelbimas paslauga neskelbiam apklausa 16.3
Interneto, telefonijos paslaugos paslauga neskelbiama apklausa 16.3
Užuojauta paslauga neskelbiama apklausa 16.3
Komunalinės paslaugos paslauga neskelbiama apklausa 16.3
Užuojauta paslauga neskelbiama apklausa 16.3
Elektros energija prekė neskelbiama apklausa 16.3
Kuras automobiliui prekė neskelbiama apklausa 16.3
Telefono ryšys, interneto paslaugos paslauga neskelbiama apklausa 16.3
Už komunalinių atliekų tvarkymą paslauga neskelbiama apklausa 16.3
Komunalinės paslaugos paslauga neskelbiama apklausa 16.3
Laikraščio prenumerata paslauga neskelbiama apklausa 16.3
Už informaciją internetiniame puslapyje paslauga neskelbiama apklausa 16.3
Elektros energija prekė neskelbiama apklausa 16.3
Gėlės prekė neskelbiama apklausa 16.3