Nuolatinės ekspozicijos

  •     Skuodo miesto formavimosi istorinė ekspozicija

Joje pateikiamos pirmosios žinios apie vietovę, archeologiniai radiniai, pristatomas Apuolės piliakalnis kaip Kuršo žemės centras bei Skuodo miesto formavimosi pradžia. Čia taip pat pasakojama apie miesto įkūrėją Joną Chodkevičių ir jo turto paveldėtojus, Skuodo miesto istoriją XVIII–XIX a. ir XX a. pr. – Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu.  Veikia informacinis terminalas „Apuolė–kuršių žemių centras“. Interaktyviu būdu galima susipažinti su seniausia Lietuvos gyvenviete Apuolės piliakalniu, su kuršių gyvenimu, vikingų ginkluote, apranga, laivais, kovos būdais. Viktorinų ir žaidimų pagalba pasitikrinti savo žinias apie mūsų protėvius kuršius ir jų gyvenimą.

  • Skuodo krašto senieji amatai ir moterų darbai–Žemaičių troboje

Ši ekspozicija įrengta iš Skuodo krašte surinktų etnografijos eksponatų. Joje pristatoma XIX a. pab. – XX a. pr. geroji žemaičių troba, senieji kaimo amatai ir moterų darbai, daugybė darbo ir linų apdirbimo įrankių, galima pasigrožėti žemaičių audimo raštais ir namų puošybos elementais. Ši ekspozicija atnaujinta, pritaikant inovatyvius ir interaktyvius būdus. Įrengtas informacinis terminalas su programine įranga „Skuodo krašto senieji amatai ir moterų darbai“, kuriame pateikiama informacinė medžiaga su vaizdo siužetu, viktorinos, mįslės, amatų dėlionės, interaktyvūs edukaciniai žaidimai „Jaunamartės kraičio skrynia“ ir „Linų apdirbimo/audimo įrankiai“.

  • Skuodo rajono tautodailės istorija
  • Pateikiama informacija apie Skuodo krašto tautodailę, jos vystymąsi ir puoselėjimą, Skuodo rajono tautodailininkų organizuojamas parodas, muges, plenerus. Muziejuje yra sukauptas 1500 eksponatų tautodailės rinkinys. Gausų tautodailininko medžio drožėjo Petro Brazausko palikimą padovanojo jo sūnus Liudas Brazauskas, savo paveikslų rinkinį padovanojo tautodailininkė Vida Ivanauskienė, medžio drožinių rinkinį Valerijonas Jonušas, tapybos paveikslus tautodailininkė Adolfina Karalienė ir daugelis kitų.

Šioje ekspozicijoje eksponuojami Skuodo rajono tautodailininkų kūrybos darbai iš muziejaus rinkinių.

 

 

  •  Skuodo rajono sportinės veiklos istorija

Ekspozicija supažindina su sportinės veiklos ištakomis Skuodo mieste. Daugiausia vietos ekspozicijoje skirta motobolui. Asmeniniai pirmųjų motobolininkų daiktai, apdovanojimai, nuopelnai Skuodo sporto istorijai lankytojams suteiks malonių akimirkų.

Ekspozicija atnaujinama, papildoma.