Nuolatinės ekspozicijos

  •     Skuodo miesto formavimosi istorinė ekspozicija

Joje pateikiamos pirmosios žinios apie vietovę, archeologiniai radiniai, pristatomas Apuolės piliakalnis kaip Kuršo žemės centras bei Skuodo miesto formavimosi pradžia. Čia taip pat pasakojama apie miesto įkūrėją Joną Chodkevičių ir jo turto paveldėtojus, Skuodo miesto istoriją XVIII–XIX a. ir XX a. pr. – Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu.8 9 10 11 dscn1079 dscn1090

  • „Žemaičių troba“

Ši ekspozicija įrengta iš Skuodo krašte surinktų etnografijos eksponatų. Joje pristatoma XIX a. pab. – XX a. pr. geroji žemaičių troba bei kamara su daugybe įrankių. Taip pat rodomi lino apdirbimo įrankiai

.6

  • Skuodo rajono tautodailės istorija
  • Pateikiama informacija apie Skuodo krašto tautodailę, jos vystymąsi ir puoselėjimą, Skuodo rajono tautodailininkų organizuojamas parodas, muges, plenerus. Muziejuje yra sukauptas 1500 eksponatų tautodailės rinkinys. Gausų tautodailininko medžio drožėjo Petro Brazausko palikimą padovanojo jo sūnus Liudas Brazauskas, savo paveikslų rinkinį padovanojo tautodailininkė Vida Ivanauskienė, medžio drožinių rinkinį Valerijonas Jonušas, tapybos paveikslus tautodailininkė Adolfina Karalienė ir daugelis kitų.

Šioje ekspozicijoje eksponuojami Skuodo rajono tautodailininkų kūrybos darbai iš muziejaus rinkinių.

1 2 3 4 Eksponuojami tautodailininko Petro Brazausko ir Liudo Brazausko medžio drožinių paroda „Medis – mano eldija“.

v-jonusas6v-jonusas3v-jonusas1v-jonusas-7v-jonusas-2

Tautodailininko Valerijono Jonušo medžio drožiniai

  •  Skuodo rajono sportinės veiklos istorija

Ekspozicija supažindina su sportinės veiklos ištakomis Skuodo mieste. Daugiausia vietos ekspozicijoje skirta motobolui. Asmeniniai pirmųjų motobolininkų daiktai, apdovanojimai, nuopelnai Skuodo sporto istorijai lankytojams suteiks malonių akimirkų.

  • Senieji kaimo amatai ir moterų darbai

Ekspozicija supažindina lankytojus su senaisiais kaimo amatais ir jų darbo įrankiais. Moterų darbų ekspozicijoje nėra išskirtinių įrenginių ar įrankių – viskas pažįstama ir dvelkia namų šiluma. Puodai, indai, ližė, sūrspaudis, minkytuvai, kočėlas ir t. t. Taip ir sukasi kaimo moterys po ūkį – su šventu kantrumu ir Dievo palaiminimu.

  • Tremtis, partizaninis judėjimas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis

Daug dėmesio skiriama lietuvių kančioms tremtyje, kalėjimuose, lageriuose, partizaniniam karui, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui.

Ekspozicija atnaujinama, papildoma.