Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metų antro ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (4 priedas)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis (2 priedas)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ataskaita;

Informacija apie savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius 2019 m. birželio 30 d.;

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita;

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita 2-a;

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2019 m. birželio 30 d. ataskaita;

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2019 m. birželio 30 d. ataskaita;

2019 metų antro ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamsis raštas 2019 m. liepos 19 d.

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006Aiškinamasis raštas (muziejus) finansavimo sumos Finansinės būklės ataskaita Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaita_2018 m. birželio mėn.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006

File (2) File (3) File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006 File0007 File0008 File0009 File0010 File0011 File0012 File0013 File0014 File0015 File0016 File0017 File0018

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006