Finansinių ataskaitų rinkiniai

SKUODO MUZIEJAUS 2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Įstaigų+lydraštis(biudžeto+vykdymo+ataskaitų+rinkiniai)(1)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2

Aiškinamasis+raštas+(muziejus).docx

 


 

Finansavimo_sumos__axlsx.xlsx

Finansinės_būkl__a.xlsx

Veiklos_rezultatų_a.xlsx

 

Aiškinamasis+raštas+

 

(muziejus)+.docxElektroninio+dokumento+nuorašasĮstaigų+lydraštis(finansinių+ataskaitų+rinkiniai)+(1).docxAiškinamasis raštas 2021-11-19

File2020 m. pirmo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2020 m. gegužės 15 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

File

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamsis raštas

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių ataskaitų rinkinys.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis. (tęsinys). pdf

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pinigų srautų ataskaita pagl 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

2019 metų antro ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (4 priedas)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis (2 priedas)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ataskaita;

Informacija apie savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius 2019 m. birželio 30 d.;

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita;

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita 2-a;

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2019 m. birželio 30 d. ataskaita;

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2019 m. birželio 30 d. ataskaita;

2019 metų antro ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamsis raštas 2019 m. liepos 19 d.

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006Aiškinamasis raštas (muziejus) finansavimo sumos Finansinės būklės ataskaita Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaita_2018 m. birželio mėn.

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006

File (2) File (3) File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006 File0007 File0008 File0009 File0010 File0011 File0012 File0013 File0014 File0015 File0016 File0017 File0018

File File0001 File0002 File0003 File0004 File0005 File0006

File File (2)

File (2)

File File (2)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2022 metų antro ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamsis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2022 m. trečio ketvirčio tarpinių fiinansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas