Projektas „Medis – mano eldija“

20 spalio, 2016 | Posted by admin in NAUJIENOS

Projektas „Medis – mano eldija“

 

Projektas finansuojamas Skuodo rajono savivaldybės kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Skuodo muziejuje veikia nuolatinė ekspozicija „Skuodo rajono tautodailės  istorija”, įrengta  medžio drožinių ekspozicija „Medis-mano eldija,” skirta prisiminti žymų Skuodo krašto tautodailininką Petrą Brazauską. Muziejuje yra sukauptas tautodailės 1500 eksponatų rinkinys. Skuodo muziejui gausų tautodailininko Petro Brazausko palikimą padovanojo jo sūnus Liudas – 300 medžio drožinių. Skuodo muziejus glaudžiai bendradarbiauja su Skuodo krašto tautodailininkais ir kūrėjais, pastoviai organizuojamos tautodailininkų parodos, tradicinės velykinės ir kalėdinės karšto kūrėjų darbų parodos, mugės, konkursai, vakaronės ir kiti renginiai, skirti pagerbti tautodailininkus. Muziejaus vienas iš tikslų yra, kad muziejus būtų patraukli ir gyva kultūros bei socialinės komunikacijos vieta. Muziejuje rengiamose parodose dalyvauja visi kuriantys žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus, nuo socialinės padėties.

Skuodo žemė garsi medžio drožimo tradicijomis: statomais mediniais kryžiais, stogastulpiais, koplytėlės, kuriamais medžio drožiniais, Skuodo krašto medžio drožėjais ir jų darbais. Dalies tautodailininkų – medžio drožėjų jau nebėra, bet muziejaus fonduose yra išlikę jų darbai. Projekto metu renkama istorinė medžiaga apie Skuodo krašto medžio drožėjus, medžio drožėjų tradicijas, drožimo paslaptis, nufotografuoti medžio drožėjų darbai, medžio drožiniai muziejaus tautodailės rinkinio eksponatai. Šiuo metu maketuojama ir atiduota leidyklai medžiaga  brošiūros „Skuodo krašto medžio drožėjai“ leidybai. Išleista brošiūra užpildytų spragą apie Skuodo krašto medžio drožėjus ir jų darbus, nes jų indėlis į rajono tautodailės raidą yra išties didelės išliekamosios vertės.  Kartu tai prisidės prie tautodailės ir etnokultūros sklaidos rajone, brošiūra taps metodiniu leidiniu: muziejininkams, organizuojant edukacinius užsiėmimus, technologijų mokytojams vedant pamokas. Pristatant leidinį muziejuje bus surengta  iš muziejaus fondų paroda „Medis prabyla Skuodo krašto medžio drožėjų darbuose“.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.