Paroda „Senosios lietuvių raštijos knygos–katekizmai ir maldaknygės“

23 vasario, 2022 | Posted by admin in NAUJIENOS

 

 

PRANCIŠKUS   SKORINA

                      2022 metai Lietuvos valstybei svarbi istorinė sukaktis. Sukanka 500 metų, kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilniuje, buvo įkurta pirmoji spaustuvė ir atspausdinta pirmoji knyga. Šie istoriniai įvykiai šiandien laikomi  knygų spausdinimo pradžia Lietuvoje.

PRANCIŠKUS SKORINA gimė Polocke 1490 m., anais laikais žymiame prekybos centro mieste, pirklių šeimoje. P. Skorina studijavo Krokuvos universitete, kur 1506 m. gavo laisvųjų mokslų bakalauro laipsnį (laisvieji menai, arba mokslai, buvo septyni: gramatika, logika, retorika, muzika, aritmetika, geometrija ir astronomija ).

Vėliau jis įgijo laisvųjų mokslų daktaro laipsnį, apkeliavo daugelį Europos šalių. 1512 m. Italijoje, Paduvos universitete gavo medicinos daktaro laipsnį ir nuo to laiko vadino save laisvųjų mokslų ir medicinos daktaru.

Baigęs mokslus, Pranciškus Skorina atvyko į Prahą, žymų slavų kultūros centrą, kuriame tebebuvo gyvos Jano Huso tradicijos, plito humanizmo idėjos. Čia P. Skorina  turtingų Vilniaus miestelėnų padedamas, 1517 m. įkūrė spaustuvę. Joje išspausdino ,,Psalmyną: ir ,,Rusų bibliją: – Senojo Testamento 22 knygas. Tuos kuklius ir patogius, mažo formato ir pigius, tačiau skoningai apipavidalintus leidinius P. Skorina skyrė liaudžiai šviesti – paprastiems žmonėms gerai pamokyti.

1519 m. Pranciškus Skorina  iš Prahos sugrįžo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, atsigabendamas su savimi spaustuvės reikmenis ir popieriaus atsargų. 1522 m. gegužės 20 d. Vilniaus burmistro Jokūbo Babičiaus namuose jis įkūrė pirmąją spaustuvę LDK, ir tais pačiais 1522 metais Vilniuje išleido ,,Mažąją kelionių knygelę“ su kalendoriumi.

1525 m. šioje spaustuvėje išspausdino ir pirmąsias knygas -,,Apaštalas“ ir ,,Mažoji kelionių knygutė“.

1530 m. gaisras Vilniuje sunaikinusio didelę miesto dalį, o kartu ir spaustuvę, Pranciškus Skorina išvyko į Karaliaučių, kur tikėjosi gauti paramos iš kunigaikščio Albrechto. Tačiau atkurti Vilniuje spaustuvę ir atgaivinti knygų leidybą jam nepavyko.

P. Skorina stengėsi rašytai paprasta, šnekamąją baltarusių  kalba. Jo leidiniai pasižymėjo aukšta spaudos technika, poligrafine kultūra. Jie buvo plačiai skaitomi, skatino ir kitus rūpintis knygų leidimu.

Pranciškaus Skorinos leidiniai pradėjo knygų spausdinimo tradiciją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Senosios lietuvių raštijos knygos–katekizmai ir maldaknygės (iš Skuodo muziejaus fondų) eksponuojama nuo 2022 m. vasario 17 d.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.