SKUODUI – 770

1 kovo, 2023 | Posted by admin in Naujienos

SKUODUI -770

Skuodo vardas istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas       1253 m. kaip Kuršo teritorijos dalis.

Apie tai byloja vyskupo Henriko ir Vokiečių ordino sutartis.

1253 m. balandžio 4 d., Kuldyga. Kuršo vyskupo Henriko ir Vokiečių ordino sutartis dėl Pietų Kuršo padalinimo į tris dalis. Vyskupo Henriko dokumentas.

          Visiems Kristaus tikintiesiems, kuriuos pasieks šis raštas. Brolis Henrikas iš Pranciškonų ordino, Dievo malone Kuršo vyskupas, siunčia pasveikinimą Dievo sūnuje. Težino jūsų visuma, kad neįsavintas ir nepadalytas Kuršo žemes, kurias reikia pasidalinti su mylimais Kristuje Vokiečių namų magistru ir broliais, tai yra Ceklį, Duvzarę, Mėguvą, Pilsotą ir žemę, kuri yra tarp Skrundos ir Žiemgalos, padalijome į tris dalis tokiu būdu. Tai yra pirmoji dalis Iš Ceklio: Gardai, Imbarė, Paminijė, Gegrė, Grūstė, Nevarė, Vitvytė, Ducinė, Alsėdžiai, Liepžemė, Pretzitvė, Eikasvė, Kartena, Žarė, Gargždai, Priegetvė. Iš Duvzarės: Birztelė, Pakleitai, Peinis, Trekniai. Iš Mėguvos: Palanga, Maitinytė, Kaukis, Dviristis, Dupė. Iš Pilsoto: Mutina, Eketė. Iš žemės tarp Skrundos ir Žiemgalos: Veibenė, Vanderiai, Nevariai, Labaras su visais jų priklausiniais. Iš Paiso pilies apygardos Tvertikinio žemė. Tai yra pirmoji dalis GANDINGA, APUOLĖ, SKUODAS, Žąsūgalas, Viešvė, Pietvė, Medingė, Lekemė, Rietavas, Amelinga. Iš Duvzarės: Impiltis, Rucava, Papė, Varzė, Virga. Iš Mėgavos: Negarba,  Lazdinė, Akminė. Iš Pilsoto: Kalotė. Iš žemių tarp Skrundos ir Žiemgalos:  Saldus, Anzina, Celmė su visais jų priklausiniais. Iš Paiso pilies apygardos: Negelytė. Tai yra antroji dalis: Ilgiai, APŠĖ, GĖSALAI, MAISĖDIS, LUOBA, NOTĖJA, KALVIAŽEMĖ, BIRŽINĖ. Tai sudaryta Kuldygoje, 1253 Viešpaties metais, 2 dienos prieš balandžio nonas, dalyvaujant ir tarpininkaujant broliui Tomui iš Pranciškonų ordino, Hetcelinui, viešpaties vyskupo prepozitui, mūsų broliams: broliui Dytrichui Felino, Richardui Vendeno, Georgui Siguldos, Henrikui Kuldygos, broliui Bernhardui Memelburgo (komtūrams) ir daugeliui kitų. Šio dalyko paliudijimui šį raštąliepėme sutvirtinti savo antspaudo apsauga. Duota anksčiau nurodytais metais ir diena. (Tekstas. Kuršo aktai. Tomas Baranauskas)

Dokumento originalas neišliko, buvo Livonijos magistrų archyve Mintaujoje, iš kur išvežtas į Švediją ir minimas 1621 m. iš Mintaujos paimtų dokumentų registre, saugomas karališkajame archyve Stokholme. Lotyniškas dokumento tekstas išliko: A) XIV a. Kuršo aktų nuorašų rinkinyje, kuris saugomas Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybės archyve Berlyne. B) XV a. pr. nuoraše, kuris saugomas ten pat. C) XVI a. pab. – XVII a. nuoraše, saugomame Rygoje, Latvijos nacionaliniame archyve.

Skuodo muziejaus istorinėje ekspozicijoje „Skuodo miesto formavimosi istorija“ eksponuojama sutarties kopija.

Ekspozicijoje pristatoma Skuodo krašto  formavimosi istorijos etapai.

Kviečiame aplankyti Skuodo muziejaus nuolatines ekspozicijas.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.